Сдружение „Д3-Навигатори“

От играчки към книги: ученето е част от мен 2015-2017 г.

Година Area / Проект Срок на проекта
2016 Educational Achievement Program - HSSP / Образователни възможности и постижения - СПУГС Jan 2016 - May 2017

Сдружение, Д3- Навигатори продължават да работят за повишаване готовността на ромските деца за училище и техните родители. Вече 4-та година Д3-Навигатори предоставя услуги на общността в кв. ‘Предел’, в гр. Благоевград. Тази година те разшириха своята дейност и включиха допълнителна подготовка за децата в училищна възраст и доразвиха своите отношения с училища и институции. Екипът продължава да работи с най-малките членове на общността, като заплаща таксите за детска градина на 10 деца и осигурява обучение за техните родители за изграждане на родителски умения. Функционира и общностната пералня, която освен, че е в помощ на родителите, тя ги и привлича, за да участват в обучения за родители.  Също така се дава възможност на учители от две училищата да участват в Програма за позитивни действия. Очакваните резултати от проекта са да се повиши готовността на децата за училище, да се подобрят техните социални умения, да се повиши присъствието и успеха им в училище, както и всички да продължат да учат. Също се очаква да се подобрят родителските умения, качеството на преподаване и отношенията на учителите към ромите. И накрая, Д3-Навигатори се стремят да намалят риска от отпадане от училище и да има по-висок брой деца, завършващи 8ми клас.