Сдружение „Де – Три Навигатори“

От играчки към тетрадки 2

Година Area / Проект Срок на проекта
2015 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Dec 2014 - Nov 2015

Стремейки се да постигне ефективна образователна интеграция на най-бедните деца от ромската „Предел“ махала в Благоевград, по настоящия проект се заплаща таксата за детска градина на 10 деца, осигурява се допълнително обучение на ученици от 1-ви до 6-ти клас, които са застрашени от отпадане от училище, и се организират часове за ограмотяване на деца между 9 и 14 години, които не са обхванати от училище. Проектът още включва и специална програма за родителите на децата в ранна детска възраст.