Сдружение „Деца и юноши“

Проект „Образование за знание и позитивна промяна“

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Early Childhood Development / Ранно детско развитие Oct 2013 - Sep 2014

Екипът на организацията фокусира своята работа сред най-уязвимите деца, родители и младежи от районите Филиповци, Орландовци, Малашевци и Бенковски в град София. По проекта се предвижда да се повиши готовността на децата от тези квартали за училище, както и да се подобрят родителските умения на техните родители и да се развият знанията и нагласите на подрастващите относно предпазване от ранна бременност и раждане.