Сдружение „Амала – приятели“

Равен шанс: достъп до средно образование

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Sep 2014 - Jul 2015

Сдружение „Амала – приятели“ ще администрира малък грант в рамките на проект “Равен шанс: достъп до средно образование”, за да подпомогне 10 ученици от семейства в неравностойно положение от гр. Дупница да завършат средно образование. Научи повече