Ромска академия за култура и образование

Проект „Готови за училище 2014-2015“

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Early Childhood Development / Ранно детско развитие May 2014 - Jul 2015

В рамките на проект „Готови за училище 2014-2015 г.“,Ромска академия за култура и образование ще администрира финансова подкрепа в  7 детски градини в 7 населени места, както и нефинансова интервенция сред още 1 общност. Цел на проекта е да изследва кои са икономически най-ефективните методи за повишаване на посещаемостта в детска градина на деца от уязвими общности. Научи повече