Ромска академия за култура и образование

Равен шанс: достъп до средно образование

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Sep 2014 - Jul 2015

Ромска академия за култура и образование ще администрира малък грант в рамките на проект “Равен шанс: достъп до средно образование”, за да подпомогне 10 ученици от семейства в неравностойно положение от регион Сливен да завършат средно образование. Научи повече