Ромска академия за култура и образование

Уроци на успеха: подкрепа за ромски ученици от с. Жельо Войвода и с. Селиминово

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Sep 2014 - Jun 2015

Настоящият проект е продължение на проекта от учебната 2013-2014 г., подкрепен от ТСА и осъществен в с. Жельо Войвода, гр. Сливен. Тази година проектът ще обхване всички 156 ромски ученици между 5-ти и 8-ми клас от две училища в сливенска област – в с. Жельо Войвода и с. Селиминово. Организацията, осъществяваща проекта се фокусира върху следните две предизвикателства: големия брой ромски ученици, преминаващи в 5-ти клас неграмотни и с пропуски в знанията и липсата на качествена подготовка по ключовите академични дисциплини. За тази цел по проекта се предвиждат допълнителни часове по БЕЛ и математика, които да помогнат в подготовката за матурите и успешното записване в средни училища; допълнителни часове за ограмотяване на ученици между 5ти и 8-ми клас; и осигуряване на допълнителна подкрепа, включваща обяд за децата, посещаващи допълнителни часове, конкурс за писане на есе и честване на празници. Ключов елемент от проекта е работата с родители с помощта на общностен медиатор