„Прототип“ ЕООД

Увеличаване заетостта сред младите роми / програма за стаж

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Jul 2013 - Jul 2014

Проектът е продължение на една успешна програма за стаж, подкрепена по-рано от Фондация „Америка за България“ и реализирана от Фондация „Отворено общество“ – София. ТСА отпуска 12-месечна стипендия на младата дипломантка Биляна Петрова, която от 3 месеца стажува в „Протип“ ЕООД. Основната цел на програмата е да създаде възможност за практическо обучение за млади роми, както и да разпространи социалната отговорност сред частните бизнеси.