Хемус Велинград – „Ръчни килими Хемус“

Обучение по практически и пазарно ориентирани занаяти за хора в неравностойно положение (с фокус върху помаци и роми) и повишаване заетостта и възможностите за икономически просперитет в слабо-развит район като Западните родопи

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Nov 2012 - Nov 2013

По проекта  се оказва помощ на 17 жени от групи в неравностойно положение да усвоят умения за тъкане на гоблени чрез вплитане на съвременни производения на изкуството. Също така се създават условия за осигуряване на доходи и дългосрочна заетост.