Сдружение „Де – Три Навигатори“

От играчки към тетрадки

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Early Childhood Development / Ранно детско развитие Jul 2013 - Jul 2014

Осигуряване на предулищна подготовка за ромски деца от „Предел“ махала в Благоевград, с цел интеграция и превенция от  отпадане от образователната система.