Организация Дром – Видин

Качествено образование за ромските деца от видинския регион 2014-2015г.

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Sep 2014 - Jul 2015

Проектът има за цел да се преодолее липсата на качествена подготовка по ключовите дисциплини в училище сред ромските деца в шест населени места в област Видин. Също ще се адресира ниското ниво на продължаване в гимназиален етап на обучение сред ромите, както и завършване на средно образование.