Оперативен проект: Проект „Готови за училище“- Комуникация на резултатите

Проект „Готови за училище“- Комуникация на резултатите

Година Area / Проект Срок на проекта
2018 Early Childhood Development / Ранно детско развитие Sep 2016 - Sep 2018

Този проект бележи важен момент за дългогодишните ни усилия върху инициативата „Готови за училище“, с който извършваме преход от изпълнение на проекта към застъпничество. Важна междинна стъпка в застъпничеството за промяна е да комуникираме резултатите от изпълнението на заинтересованите страни. Ще си сътрудничим със Световната банка и Института за изследване на бедността (Poverty Action Lab) за събирането на обратна връзка върху резултатите от оценка на въздействието и с тези резултати ще се опитаме да генерираме чувство на отговорност за промяна сред нашите политици/управници. Заедно с организациите-изпълнители на „Готови за училище“ ще проведем целенасочени дейности, за да предадем основните си препоръки: национална кръгла маса, презентации на общински и експертни конференции, обществени събирания и лични срещи, бизнес закуски, онлайн инфографики, и международно разпространение на резултатите.  Чрез този проект очакваме 425 управници и хиляди граждани да подобрят разбирането си за бариерите пред посещение на детска градина и защо е важно да премахнем тези бариери, особено за най-бедните граждани на нашата държава.