Оперативен проект: Обучения на НПО 2017

Обучения на НПО 2017

Година Area / Проект Срок на проекта
2018 Capacity Building/Изграждане на капацитета Feb 2017 - Dec 2017

Много аспекти на управлението са предизвикателство пред българските НПО – от набиране на средства до публични комуникации, от социално предприемачество до фокусиране върху резултатите. Тези организации не включват обучения в проктните си бюджети и нямат достатъчно свободни средства за инвестиране в развитието на персонала.

Тази инициатива има за цел да подпомогне участието на гранто-получателите в обучения, насочени към теми, свързани с управлението. През предишни години ние подкрепихме най-вече участието в инициативи на Българския център за нестопанско право. В момента  разширяваме обхвата си, за да включим и други организации, които обхващат подобни теми – препоръчани от нас или при заявена нужда.

Очаква се от проекта да се възползват седем НПО, работещи с общности в неравностойно положение.