Оперативен проект на ТСА

Награди за участие в обучения на БЦНП

Година Area / Проект Срок на проекта
2016 Capacity Building/Изграждане на капацитета Jan 2014 - Aug 2017

Българският център за нестопанско право е единственият български източник, който има експертизата да предоставя правна помощ и съвети на неправителствени организации, както и да повишава капацитета им относно въпроси, свързани с правната рамка, която регулира тяхната дейност, застъпничество и доброто управление. С цел да запознаем нашите гранто-получатели с възможностите за участие в редовните обучения на БЦНП, както и да повишим вниманието им към належащи въпроси, свързани със законодателството и добри практики, ТСА разработи програма, която осигурява индивидуални стипендии за избрани участия на нашите гранто-получатели  в обученията. Към момента ние сме раздали 13 стипендии. Максималната сума за общо стипендии на година не надвишава 1,000 лв.