Оперативен проект на ТСА

Под асмата

Година Area / Проект Срок на проекта
2016 Capacity Building/Изграждане на капацитета Apr 2016 - Sep 2017

Целта на програмата „Под асмата“ е да се да повишат знанията и уменията на персонала на грантополучателите на ТСА за писане на качествени истории. Да се привлече вниманието на обществото е ключово за изграждането на доверие от страна на общността и институциите и основа за постоянно развитие.

Положителната обратна връзка от публикуване истории на успеха би окуражило грантополучателите да увеличат потока на информация, която споделят със света. ТСА осигурява подкрепата на експерт, който ще помогне на гранто-поллучателите да повишат уменията и знанията си за захранване с качествена информация в бъдеще.

Програмата се състои от два „потока“: първият покрива издаването на 7 бюлетина на програмата „Готови за училище“, с автори членове на мрежата  „Готови за училище“. Така бюлетинът се ползва като инструмент за застъпничество за безплатен достъп до детска градина на всички деца в страната. С втория „поток“ целим да обхванем всички грантополучатели като публикуваме 9 (по-дълги) техни истории в специална секция на уебстраницата на ТСА – „Под асмата“. Авторите ще бъдат подпомогнати от експерт (журналист, редактор, фотограф) и ще бъдат компенсирани за отделеното времето и пътуване. Всички истории, публикувани на уебстраницата на ТСА ще участват в годишно публично гласуване, което ще се състои през лятото на 2017 г. Като резултат от програмата „Под асмата“ ние очакваме да се повишат уменията за писане на истории у гранто-получателите, както и да се привлече внимание върху работата им.