Оперативен проект на ТСА

Програма “Бизнес алтернативи”

Година Area / Проект Срок на проекта
2016 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Jun 2015 - Jun 2016

Програма “Бизнес алтернативи” е инициатива за създаване на финансова независимост на хора от икономически уязвими общности. Тя е базирана на предприемачески модел 16-седмична Работилница за бизнес възможности – Как да развием печеливш и перспективен бизнес, разработен в Харлем, Ню Йорк. Инициативата предоставя бизнес познания, практически умения, достъп до бизнес контакти и помощ в търсенето на капитал за създаване на малък и среден бизнес на млади предприемачи .