Оперативен проект: Мрежови събития за НПО – 2017

Мрежови събития за НПО – 2017

Година Area / Проект Срок на проекта
2018 Capacity Building/Изграждане на капацитета Mar 2017 - Sep 2017

Целта на този проект е да подкрепи инициативи, които да позволят на бенефициентите да обменят мнения относно стратегически приоритети и най-добри практики. Подкрепяните дейности включват срещи на бенефициентите в рамките на програмите за образование и заетост на Фондация  „Тръст за социална алтернатива“. Тези срещи ще позволят на участниците да се обединят около общи цели и стратегии, както и да се опознаят по-добре, което да доведе до нови идеи за сътрудничество.