Мрежа за ранно детско развитие в ромска общност в България

Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност (Romani Early Years Network — REYN) е инициатива на фондация „Отворено общество“ – Лондон и се координира в България от фондация „Тръст за социална алтернатива“

Година Area / Проект Срок на проекта
2018 Early Childhood Development / Ранно детско развитие Feb 2018 - Feb 2020

Дейността на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България се стреми да:

  • Предложи успешни ролеви модели на децата от ромски произход чрез насърчаване и подкрепа на студенти от ромски произход, които имат желание да станат учители и медицински сестри;
    • Подобри качеството на услугите, които се предоставят на деца от ромски произход чрез предоставяне на възможности за професионално развитие и обучение, национални и международни обмени и разпространение на най-добрите международни практики;
    • Интегрира по-ефективно здравеопазването и ранното образование чрез изготвянето на наръчници за специалисти по ранно детско развитие, с цел подкрепа на родителите за поддържане на здравословни диети за техните деца, използвайки лесни за подготовка и евтини рецепти;
    • Обединява усилията за застъпничество за подобряване на достъпа, качеството и резултатите за ромските деца чрез подкрепа на членовете на Мрежата в популяризирането на истории на успеха, както и да се превърне в уважаван източник за държавни политики и лидерство.