Младежка фондация „Арете“

Ромска професионална мрежа

Година Area / Проект Срок на проекта
2015 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Oct 2015 - Sep 2017

Настоящият проект на Младежка фондация „Арете“ надгражда предходния двугодишен проект, финансиран от ТСА и основната му цел е да доразвие Ромската професионална мрежа, чийто фокус е интеграцията в областта на трудовата заетост на млади и високо образовани роми.