Младежка фондация „Арете“

Бъдещи модели за подражание

Година Area / Проект Срок на проекта
2015 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Oct 2015 - Sep 2017

Проектът на Младежка фондация „Арете“ представлява национална програма, надграждаща предходния двугодишен проект, финансиран от ТСА, чиято основна цел е да се адресира нуждата от образовани и професионално реализирани ролеви модели и лидери на ромската общност. За да се увеличи броят на ромите, завършващи висше образование и да се изгради култура на „връщане в общността“ и доброволчество, ТСА осигурява подкрепа по два от програмните компоненти на „Арете“ – Младежки лидерски лагери за роми и Образователен информационен център.