Младежка фондация „Арете“

Равен шанс: достъп до средно образование 2015/2016

Година Area / Проект Срок на проекта
2015 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Aug 2015 - Jun 2016

Младежка фондация „Арете“ ще администрира малък грант в рамките на проект “Равен шанс: достъп до средно образование”, за да подпомогне 60 ученици от семейства в неравностойно положение да завършат средно образование. Научи повече