Младежка фондация „Арете“

Равен шанс: достъп до средно образование

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Sep 2014 - Jun 2014

Младежка фондация „Арете“ ще администрира малък грант в рамките на проект „Равен шанс: достъп до средно образование“, за да подпомогне 60 ученици от семейства в неравностойно положение да завършат средно образование. Научи повече