Младежка фондация „Арете“

Стипендиантската програма за ученици в гимназиална степен на ТСА 2013 г.

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Educational Achievement Program - HSSP / Образователни възможности и постижения - СПУГС Sep 2013 - Jun 2014

Младежка фондация “Арете” ще администрира малък грант в рамките на Стипендиантската програма за ученици в гимназиална степен, за да се помогнат 40 ученици от семейства в неравностойно положение от страната да завършат средно образование. Научи повече