Младежка фондация „Арете“

Проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите“

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Oct 2013 - Sep 2015

Проектът е продължение от финансирания от ФАБ три годишен проект „Бъдещи модели за подражание“ и има за цел да отговори на нуждата от образовани професионалисти, ролеви модели и лидери в ромската общност. Чрез трите компонента на програмата – младежки лагери за ромски лидери, образователен и информационен център за ученици и кандидатстващи в университет и професионална мрежа от успели роми,  организацията се стреми да повиши броя на ромите, завършващи висше образование, да въведе култура на връщане, да създаде възможности за доброволчество и да развие мрежа от професионалисти от ромски произход, търсещи кариерно развитие.