Клуб на НСО

Подкрепа за по-добро здраве и образование

Година Area / Проект Срок на проекта
2016 Early Childhood Development / Ранно детско развитие Jan 2016 - Jan 2017

Проектът ще се реализира в ромския квартал Малчо Малчев в гр. Търговище и в три села в област Търговище: Подгорица, Голямо Ново и Давидово. Общо целевата популация в тези населени места е 6700 души, проектът се надява да обхване най-малко 500 ромски семейства. Проблемите, които този проект адресира е липсата на редовно наблюдаване на бременността, нуждата от изграждане и развитие на родителски умения за грижи за бебета и деца, ограничен или никакъв достъп до здравни услуги, включително до педиатри, и  достъп до скрининг за навремено установяване на проблеми в развитието на децата. Проектът включва измерване на ефективността на услугите за бременни жени и проследяване на новородените, до навършване на 6 месеца. Ще има и контролна група, която ще бъде използвана, за да се сравнят резултатите.