Кандидат-студентски курсове за младежи от ромски произход за прием в медицински университети в България

Основната цел на проекта е да допринесе за увеличаване броя на студентите – роми в медицински специалности и да осигури равен старт за младите роми при приема им в Медицински университети. В по-далечна перспектива, основните цели са: осигуряване на по-добър достъп до висше медицинско образование за младите роми; постигането на по-високо ниво на здраве на […]

Година Area / Проект Срок на проекта
2019 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Feb 2018 - Aug 2019

Основната цел на проекта е да допринесе за увеличаване броя на студентите – роми в медицински специалности и да осигури равен старт за младите роми при приема им в Медицински университети.

В по-далечна перспектива, основните цели са:

  • осигуряване на по-добър достъп до висше медицинско образование за младите роми;
  • постигането на по-високо ниво на здраве на българските граждани в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства;
  • промяна на нагласите на мнозинството и повишаване на разбирането сред медицинските специалисти към здравните проблеми на групите в неравностойно положение – с фокус върху ромските общности.

Организацията, която изпълнява дейностите по този грант е Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“.