Заедно в час

Равен шанс: достъп до средно образование 2015/2016

Година Area / Проект Срок на проекта
2015 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Aug 2015 - Jun 2016

“Заедно в час” ще администрира малък грант в рамките на проект “Равен шанс: достъп до средно образование”, за да подпомогне 25 ученици от семейства в неравностойно положение да завършат средно образование. Научи повече