Заедно в час

Равен шанс: достъп до средно образование

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Sep 2014 - Jun 2015

„Заедно в час“ ще администрира малък грант в рамките на проект “Равен шанс: достъп до средно образование”, за да подпомогне 25 ученици от семейства в неравностойно положение да завършат средно образование. Научи повече