Гражданско сдружение “Политроник””

„Училище за граждани”

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Sep 2014 - Jun 2015

Проектът се визира ниското ниво на завършване на средно образование сред ромските ученици и подкрепя възможности за  развиване на лидерски умения посредством Училищен парламент в две училища на територията на гр. София. Дейностите на Училищен парламент са по американски модел и участията в тях целят да мотивират учениците между 8 и 12 клас да продължат средното си образование и да го завършат.