Българско училище за политика “Димитър Паница”: Проект за изграждане на капацитет – Училище за политика 2017-2018

Проект за изграждане на капацитет – Училище за политика 2017-2018

Година Area / Проект Срок на проекта
2018 Capacity Building/Изграждане на капацитета Nov 2017 - Jun 2018

За четвърта поредна година Фондация „Тръст за социална алтернатива“ продължава партньорството си с Българското училище за политика „Димитър Паница“ , за да подкрепи двама души, които да участват в силно конкурентната програма „Управленски умения“ на училището. Тазгодишните участници ще бъдат Силвия Станчева, регионален координатор на Център „Амалипе“ в гр. Шумен и Живка Велизарова от „Фондация за социална промяна и приобщаване“ в гр.София. И двамата са от ромски етнически произход.

Програмата предоставя знания и умения в областта на политическото управление и публичните политики като политически процес, разработване и прилагане на политики на европейско, национално и регионално ниво, политическа комуникация, институционално развитие и връзки с медиите.

В резултат на тази инициатива за изграждане на капацитет се очаква двамата кандидати да подобрят капацитета на своите организации да влияят на местните и националните приоритети, насочени към интеграцията на ромите и подобряването на техните социално-икономически условия. Освен това, организациите ще изградят своите социални и политически контакти, като продължат участието си в академичната мрежа на училището за политика.