Бизнес Институт

Изграждане на ново поколение от бизнес лидери чрез магистърската програма „Иновация, предприемачество и финанси“

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Sep 2013 - May 2015

По проекта се отпускат две стипендии за роми, които имат желание и покриват определени критерии за записване на магистърска програма „Иновация, предприемачество и финанси“ към Висшия институт по застраховане и финанси.