Асоциация „Интегро“

Готови за училище 2015-2016 г.

Година Area / Проект Срок на проекта
2015 Early Childhood Development / Ранно детско развитие Aug 2015 - May 2016

Асоциация „Интегро“ ще администрира „Готови за училище 20105-2016 г“ в 9 населени места в област Разград. Проектът е продължение на миналогодишния „Готови за училище“, чиято цел е провеждане на оценка на въздействието от различни интервенции, които оказват влияние върху записване на децата от уязвими общности в детска градина и тяхното редовно посещение.  Научи повече