Конкурс за застъпнически инициативи „За равно начало в ранното детство“

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) кани неправителствени организации в обществена полза да представят концепции за застъпнически инициативи, целящи да подобрят достъпа до  образователни и/или здравни услуги за ранно детско развитие чрез преодоляване на финансови, нормативни и административни бариери.

Ресурси: (кликнете на реда, за да отворите съответният документ)

* Насоки за кандидатстване

* Приложение 1 – Формуляр за кандидатстване (образец за справка)

* Приложение 2 – Критерии за оценка на концепциите

* Приложение 3 – Дефиниция на лобиране

Желаем успех на кандидатите!