ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ТСА

Инструкции

В случай че желаете да информиратe нашата организация за нередности по проекти, финансирани от нас, попълнете този формуляр и го изпратете на следния адрес като отбележите „поверително“: Отдел „Мониторинг и контрол“, Тръст за социална алтернатива, бул. „Патриарх Евтимий“ 64, гр.София 1000, България. Можете да ни информирате също и като изпратите съобщение на compliance@tsa-bulgaria.org, или като попълните он-лайн Формуляр за подаване на сигнал за нередности.

Подаването на сигнал за нередности може да бъде извършено анонимно. За да започнем проверка на случая, анонимните сигнали трябва да съдържат доказателства, потвърждаващи твърденията за нередности, и да бъдат обосновани и основателни. При анонимните сигнали няма възможност за директна комуникация и интервюиране на подателя, което затруднява процеса на оценяване на твърденията Ви, и съответно откриването на процедура по проверка е по-малко вероятно.

Когато подателят на сигнала посочва имената си и контакт за обратна връзка, неговата самоличност не може да бъде разкривана без писменото му съгласие, освен в случаите при които: (а) това се изисква от съдебни инстанции и органи на властта при разследване на престъпно деяние; или (б) ТСА е призован от разследващи или съдебни органи да предостави наличната документация по даден случай.

Наказателни мерки срещу лицата, които съобщават за нередности, са абсолютно забранени и сами по себи предствалявт нарушение на правилниците и политиката на ТСА. Случаите на подаване на невярна информация и клевета ще бъдат разглеждани с максимална сериозност, и източниците на такива твърдения ще отговарят за деянията си в съответствие със законите на държавата.

Полетата, маркирани със знак „ * “, са задължителни. Тъй като не можем официално да започнем проверка без основателна причина, трябва да представите възможно най-много доказателства, с които да подкрепите Вашите твърдения, напр. : документи, имена на свидетели и друга информация, отнасяща се до конкретния случай.