Готови за училище5-ти октомври, 2016 г. гр. София, ТСА:

В трети брой на бюлетин „Готови за училище“ можете да прочетете:

Скритите разходи за детска градина – автор: Евгения Волен, ТСА

Доста път то детската градина – автор: Сашо Ковачев, сдружение ЛАРГО, гр. Кюстендил

Една спешна кампания с неуспешен край … за сега – автор: Невена Маджарова, Клуб на НСО – Търговище

Мечта за по – добър живот – автор: Георги Георгиев, Сдружение „ Бъдеще за всички“, гр. Лом

„Родителско кафене“ или как детската градина отваря врати и за родители – автор: Силвия Боянова, център „Амалипе“, гр. Велико Търново