3 юли, 2015 г., гр. София

Тръст за социална алтернатива (ТСА) предоставя стипендии на ромски младежи с доказани академични успехи и лидерски потенциал за обучение в Института по английски език към АУБ. Обучението цели да подготви учениците за успешно кандидатстване в Американския университет в Благоевград (АУБ).

Стипендиите от ТСА покриват разходите за такси, учебници, и общежитие за интензивно обучение, включително и подготовка по ТОЕFL, в Института по английски език към АУБ. Езиковата подготовка се осъществява в рамките на две нива Стъпка 2 и Стъпка 3, като двете нива започват на 24 август 2015г. и завършват на 27 ноември (Стъпка 3) или на 18 декември (Стъпка 2).

Онези от стипендиантите, които успеят да постигнат добри резултати от подготовката по английски език и покрият условията за прием в АУБ, ще могат да кандидатстват за пълна стипендия за роми за 4-годишно обучение в АУБ на Фондация „Америка за България“.

Екипът на ТСА ще е благодарен да разпространите информацията сред ученици, включително завършили, с висока мотивация и лидерски потенциал. Също бихме искали да ви помолим да им окажете нужното съдействие за кандидатстване за подкрепа от ТСА. Срокът за подаване на документи до ТСА е 25 юли.

Какво включва стипендията на ТСА за кандидатстудентско обучение по английски език в АУБ?

 • Интензивно обучение по английски език за средно-напреднали (upper-intermediate) и напреднали (advanced) през есента (август – декември 2015 г.).
 • Специализирана подготовка за TOEFL през есента (август – ноември 2015 г.) или/и пролетта (февруари – май 2016 г), в зависимост от езиковото ниво на кандидатите.
 • Закупуване на учебници, нужни за обучението за средно-напреднали и напреднали.
 • Заплащане на таксата за кандидатстване за обучение в Института по английски език към АУБ.
 • Настаняване в общежитие към АУБ по време на обучението.
 • Кандидати, които са завършили успешно обучението в Института по английски език ще получат финансова подкрепа за таксата за кандидатстване за прием към АУБ.

Кой може да кандидатства за стипендията на ТСА?

 • ромски младежи до 25 години със силна мотивация за развитие и лидерски качества.
 • завършили средно-образование, но все още не са започнали образованието си във ВУЗ.
 • завършили средно-образование, владеещи минимум В2 (upper-intermediate), С1 или С2 (advanced и proficiency) ниво на английски език.
 • ученици с общ среден успех от диплома за завършено средно образование над 5.00.

Процедури

1. Изпращане на пакет от документ за кандидатстване за стипендия от ТСА на електронен адрес inquiries@tsa-bulgaria.org от кандидатстващия до 25 юли 2015 г.

2. Подбор на кандидатите от комисия към ТСА.

3. Проверка на входното ниво на кандидатстващите в Института по английски език към АУБ (между 25 юли и 10 август т. г.).

4. Разпределение на кандидатите по групи в Института по английски език към АУБ.

Документи за кандидатстване за стипендия от ТСА

 • Мотивационно писмо.
 • Препоръка от ромска организация.
 • Успех от дипломата за средно образование
 • Резултати от безплатен диагностичен тест по английски език за ниво напреднали (advanced) към Oxford University Press: (https://elt.oup.com/student/practicegrammar/test?cc=bg&selLanguage=bg )
 • Удостоверение за постигнато ниво по английски език, ако има такова.