7-ми март, 2017 г., гр. София, ТСА:

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) обявява конкурс за свободна позиция за „Координатор“ по проект „Развитие и кариера“. Мисията на ТСА е да работи за повишаване на икономическата независимост и подобряване на жизнените перспективи сред икономически уязвими групи, с фокус върху ромите. При изпълнение на своята дейност, фондацията се ръководи от принципи и ценности на прозрачност, етичност, иновативност и почтеност.

Изискванията към кандидатите можете да намерите тук.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Мотивационно писмо
  2. Автобиография

Заинтересованите кандидатите да представят своите документи до 20 април, 2017г. на електронен адрес: applications(at)tsa-bulgaria.org (моля, заместете ‘(ат)’ с знака ‘@’).

Всички изпратени документи ще бъдат разглеждани при пълна поверителност. Ще се свържем само с допуснатите до интервю кандидати.