Фондация „Тръст за социална алтернатива“ търси висококвалифициран и мотивиран кандидат за позицията  Консултант „Урбанист“ по проект, свързан с подобряване достъпа до жилищно устройство на хора в икономически-неравностойно положение в градовете Пещера и Дупница. Консултантът ще сътрудничи с екипа по проекта, ще работи самостоятелно при нужда и ще отговаря за работата, която му се възлага по проекта. Наложително е да притежава умения за работа в кратки срокове. Позицията е почасова за период от 12 месеца с възможност за удължаване на периода с допълнителни 12 месеца. Научи повече

Моля обърнете внимание, че крайният срок за кандидатстване е удължен: 10 юли 2014 г.