Фондация „Тръст за социална алтернатива“ търси висококвалифициран и мотивиран кандидат за позицията  „Асистент“ по проект, свързан с подобряване достъпа до жилищно устройство на хора в икономически-неравностойно положение в градовете Пещера и Дупница. Асистентът ще е пряко подчинен на Директора на програма „Икономическо развитие и достъп до заетост“ при ТСА и ще сътрудничи с останалите хора от екипа. Това е позиция на пълен работен ден за период от 24 месеца. Научи повече