Фондация „Тръст за социална алтернатива“ търси да наеме мотивирана личност за позицията „Асистент“ за работа по проект, свързан с подобряване достъпа до ранно образование за деца в неравностойно положение. Асистентът ще е пряко подчинен на Директор на програма „Ранно детско развитие“  и Директор „Мониторинг и контрол“ при ТСА и ще сътрудничи с останалия екип на ТСА. Позицията е на пълен работен ден и нейната продължителност е за период от 14 месеца. Научи повече