Oктомври 2015 г., София

За втора поредна година ТСА продължава да осъществява проект „Готови за училище“ с подкрепата на фондация „Америка за България“. Тазгодишният проект „Готови за училище 2015-2016“ обхваща само 177 от миналогодишните 236 населени места. Проектът от миналата година подготви почвата за провеждане на мащабното изследване – оценка на въздействието, което се осъществява от Световната банка с помощта на фондация Институт „Отворено общество“. Целта на въпросното изследване е да се извлече надеждна информация за това коя интервенция оказва най-голямо въздействие при записването на децата в детска градина и тяхното редовно посещение.

По проекта се осигурява безплатно образование за деца между 3 и 6 годишна възраст от семейства от уязвими общности, но за разлика от миналогодишния проект, няма да се раздават ваучери за храна при идеално посещение в детската градина.

И тази година дейностите по проекта се извършват от местни организации в 177  населени места. Освен безплатно образование, проектът покрива разходи за провеждане на входящи медицински изследвания и учебници и учебни помагала там, където предварително е било заявено.