Ейприл Къртис, стажант при ТСА

На 5 юни 2014 г. представители на ТСА посетиха ОУ „Иван Вазов“ в Ботевград по време на празника, организиран по повод на завършването на учебната година. ТСА имаше възможност да поздрави учениците, които взеха участие в проект „Икономика на бъдещето“, осъществен от Сдружение „Разнообразни и равни“. Проектът осигури часове за допълнителна подготовка по Български език и литература и Математика за учениците от 5-7 клас и 11-12 клас, които допринесоха за техните по-добри резултати. Също така проектът включи инициатива за по-ефективно ангажиране на родителите в процеса на обучението.

В празника взеха участие учениците от ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Кирил и Методий“ в с. Скравена и ОУ „Отец Паисий“ в с. Врачеш, също част от проекта. Бяха представени комедийни скечове, български фолклорни танци, руски ромски танци, модерни танци, испански танци и дъбстеп. Впечатление направи и представяне на бийтбокс от ученици, които бяха облечени с фолклорни български носии. Всички участници бяха силно подкрепени от своите съученици с аплодисменти и приветствия.

След представянето на всички учениците, които успешно са преминали допълнителната подготовка по проекта, бяха наградени от Сдружение „Разнообразни и равни”, а специални награди бяха дадени на учениците с добри постижения като резултат от проекта. Всеки от учениците получи лакомства за това, че завършва учебната година.

Водещи на празника бяха Цветомир Ненов и Ралица Венкова – ромски студенти, които работят със Сдружение „Разнообразни и равни“. Цветомир Ненов учи Архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, а Ралица Венкова учи Екология в Лесотехническия университет в София. Със своите образователни успехи тези студенти, заедно с ръководителя на Сдружение „Разнообразни и равни“, се показаха като добри ролеви модели за учениците по програмата.