20-ти март, 2017 г., гр. София, ТСА:

На 15 март, 2017г. фондация „Тръст за социална алтернатива“ проведе церемония по завършването на втория випуск от участници в програма „Бизнес алтернативи“, клас – пролет 2017 г. Събитието отбеляза успеха на 16-те участници, завършили успешно 19 седмичната програма за стартиране и управление на собствен бизнес. Н.Пр. Ерик Рубин, Посланик на Американското посолство в София поздрави присъстващите и подчерта важността и силата на инициативата, знанията и подкрепата за предприемачеството. Г-жа Десислава Тальокова оцени високо мотивацията на участниците и тяхното желание да допринесат за стабилността и устойчивостта на българската икономика. Изпълнителният директор на фондация „Тръст за социална алтернатива“ – г-жа Сара Перин пожела на добър час на всички участници, като ги насърчи да продължат да се подкрепят и създадат общност от предприемачи, която да разгърне своя потенциал и привлече и други млади хора.

Иновативните идеи на стартиращи или вече съществуващи бизнеси бяха оценени от водещи бизнес лидери, с опит във финансовия и банков сектор. Най-добрите предложения получиха стартово финансиране:

  • Електронни барабани “MY DRUMS“ на Вера и Джони Любенови – 1во място и финансиране на стойност 15,000лв.
  • Пекарна „Традиционна“ на Илиян Асенов – 2-ро място и 7,000лв.
  • Билкарница –Сливен на Любен Пенков – 3 –то място и 5,000лв.
  • Козметичен магазин на Стефан Юстиниянов – 4-то място и 5, 000 лв.

Програмата се изпълнява от фондация „Тръст за социална алтернатива“ с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и Посолството на САЩ в България. Целта на програмата е да се създаде общност от взаимно подкрепящи се предприемачи чрез развиване на бизнес умения, обмяна на опит, знания и бизнес контакти. Обучението завършва със състезание за стартово финансиране на разработен и представен пред жури от експерти бизнес план. След приключване на програмата участниците продължават да работят с ментори в рамките на година с цел стартиране и развитие на перспективни и печеливши бизнеси.

Повече информация за програмата може да намерите тук.

за контакти:

Камелия Атанасова, мениджър на програма „Бизнес алтернативи“

Тръст за социална алтернатива

E-mail: katanasova(at)tsa-bulgaria.org