Тръст за социална алтернатива (ТСА) предоставя до три стипендии на ромски младежи с доказани академични успехи и лидерски потенциал за обучение в Института по английски език към Американския университет в Благоевград (АУБ). Обучението цели да подготви учениците за успешно кандидатстване в АУБ.

Стипендиите от ТСА покриват разходите за такси, учебници, и общежитие за интензивно обучение по английски език, включително SAT и ТОЕFL, в  Института по английски език към АУБ, започващо през лятото на 2014 г.

Стипендиантите, които постигнат добри резултати от подготовката по английски език и покриват условията за прием в АУБ, ще могат да кандидатстват за пълна стипендия за роми за 4-годишно обучение в АУБ на Фондация „Америка за България“.

Необходимо условие е кандидатите да са номинирани от неправителствена оргнаизация, работеща по въпросите на ромите в страната.

Краен срок за подаване на документи до ТСА е 25 май 2014г.

Какво включва стипендията на ТСА за кандидатстудентско обучение по английски език в АУБ?

 • Интензивно обучение по английски език за средно-напреднали (upper-intermediate) и напреднали (advanced) през лятото (юли – август 2014 г.).
 • Специализирана подготовка за тестовете SAT и TOEFL през есента (август – ноември 2014 г.).
 • Закупуване на учебници, нужни за обучението за средно-напреднали и напреднали.
 • Заплащане на таксата за кандидатстване за обучение в Института по английски език към АУБ.
 • Настаняване в общежитие към АУБ по време на обучението.
 • Кандидати, които са завършили успешно обучението в Института по английски език ще получат финансова подкрепа за таксата за кандидатстване за прием към АУБ.

Кой може да кандидатства за стипендията на ТСА?

 • ромски младежи до 25 години със силна мотивация за развитие и лидерски качества.
 • завършващи ученици от ромски произход в 12 клас или завършили средно-образование.
 • ученици или завършили, владеещи минимум В2 (upper-intermediate), С1 или С2 (advanced и proficiency) ниво на английски език.
 • ученици с общ среден успех от диплома за завършено средно образование над 5.00.

Процедури

 1. Изпращане на пакет от документ за кандидатстване за стипендия от ТСА на електронен адрес inquiries@tsa-bulgaria.org от кандидатстващия до 25 май.
 2. Подбор на кандидатите от комисия към ТСА.
 3. Проверка на входното ниво на кандидатстващите в Института по английски език към АУБ.
 4. Разпределение на кандидатите по групи в Института по английски език към АУБ.

Документи за кандидатстване за стипендия от ТСА

 • Мотивационно писмо.
 • Препоръка от ромска организация.
 • Успех от дипломата за средно образование (ако няма издадена такава, да се приложи бележник с крайните оценки от първия учебен срок).
 • Резултати от безплатен диагностичен тест по английски език за ниво напреднали (advanced) към Oxford University Press: (https://elt.oup.com/student/practicegrammar/test?cc=bg&selLanguage=bg)
 • Удостоверение за постигнато ниво по английски език, ако има такова.