30-ти октомври, 2017 г., гр. София, ТСА:

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) обявява конкурс за свободна позиция за „Координатор“ на Romani Early Years Network (REYN) мрежата в България.

Изискванията към кандидатите можете да намерите ТУК.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Мотивационно писмо
  2. Автобиография

Заинтересованите кандидатите могат да подадат своите документи до 15 ноември, 2017г. на адрес:
kindergarten240@tsa-bulgaria.org

Всички изпратени документи ще бъдат разглеждани при пълна поверителност. Ще се свържем само с допуснатите до интервю кандидати.