4-ти май, 2017 г., гр. София, ТСА:

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) обявява конкурс за свободна позиция за „Координатор“ на Програма Ранно детско развитие.

Изискванията към кандидатите можете да намерите тук.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Мотивационно писмо
  2. Автобиография

Заинтересованите кандидатите могат да подадат своите документи до 31 май, 2017г. тук.

Всички изпратени документи ще бъдат разглеждани при пълна поверителност. Ще се свържем само с допуснатите до интервю кандидати.