30-ти октомври, 2018 г., гр. София, ТСА:

Резултати от втори етап на конкурс „Подобряване на храненето през първите 1000 дни“

  1. Списък на одобрените кандидати и проекти за финансиране: