15-ти юни, 2018 г., гр. София, ТСА:

Резултати от първи етап на конкурс „Подобряване на храненето през първите 1000 дни“

  1. Списък на одобрени кандидати за подаване на пълно проектопредложение:

Организация:

1.  Социална фондация „Инди-Рома 97“ – Проект „Здрави Деца – Силно Бъдеще“
2.  СНЦ „Заедно за по-д0бро бъдеще“ – Средец – Проект „Подобрено здравно обслужване на бременни жени и деца от 0-2 години“

  1. Списък на кандидати, от които се очаква допълнителна информация:

Организация:

1.   СНЦ „Свят без граници“ – Проект „По-здрави майки днес- по-здрави деца утре“
2.   Фондация „Конкордия България“ – „Здрави майки = здрави бебета!  – подкрепа за подобряване на храненето в първите 1000 дни“