14-ти март, 2017 г., гр. София, ТСА:

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ набира кандидатури  за участие в конкурс за изпълнение на оценка на въздействието на програма финансирана от ТСА.
Повече подробности за проекта ще намерите в техническото задание за проекта тук.

Краен срок за получаване на предложения: 22 Март, 2017