13 юли, 2016, гр. София, ТСА:

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ кани млади и ентусиазирани предприемачи на възраст от 18 до 58 години да кандидатстват за участие в 5-месечната  програма „Бизнес алтернативи“. Тази инициатива е базирана на американски предприемачески модел 16-седмична Работилница за Бизнес Възможности „Как да развием печеливш и перспективен бизнес“, при чието прилагане над половината от бизнесите продължават успешно да се  развиват дори и пет години след завършване на програмата.

Целта на програмата е да помогне на участниците да създадат и развият успешни бизнеси, водещи до финансова независимост и подобрено икономическо състояние, чрез развиване на бизнес умения, обмяна на опит и знания, достъп до бизнес контакти и създаване на общност от взаимно подкрепящи се предприемачи.

Програмата е за хора, завършили средно образование, които имат съществуващ малък бизнес или искат да развият собствен малък бизнес в рамките на следващите 12 месеца в сфера, в която имат знания и опит. Предприемачите трябва да са готови да споделят своята бизнес идея и опит, да бъдат проактивни, както по време на обучителните сесии, така и при подготовката за всяка дискусия. Участниците трябва да са готови да инвестират в своя бизнес и да посветят в рамките на тези 5 месеца ресурси, време и усилия, за да планират в детайли създаването и развитието на своя бизнес.

Дискусиите обхващат теми като Основи на успеха, Пазарни проучвания, Послание, Маркетингова кампания, Потенциални клиенти, Продажби, Ценообразуване, Разходи, Финансови решения, Инвестиции, Планиране на личните финанси, Кредити и финансиране, Човешки Ресурси, Счетоводство и данъци, Етичност и законност.

По време на срещите участниците ще срещнат успешни предприемачи и бизнес специалисти, които ще им помогнат да развият своя бизнес или да изградят своята бизнес идея, да структурират цялостен бизнес план и да участват в конкурс за най-добре развити идеи.

Курсът започва в София в края на месец септември 2016 г.  и ще продължи до края на месец февруари 2017 г., като групата ще се събира веднъж седмично, вечер за 3 часа присъствени сесии от 18:30 до 21:30 ч.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Формуляр за кандидатстване на www.ba-bg.org/apply
  • Автобиография;
  • Две препоръки с имена и контакти на референти, потвърждаващи желанието и капацитета на кандидата да бъде предприемач и деклариращи опита му в сферата на бизнеса;
  • Копие от документ за завършено средно образование;
  • Документи за финансов статус: декларация за годишни доходи (по образец), придружена от бележка от работодател или бележка от Бюро по труда.
  • Финансови отчети на фирмата за последната година, където е приложимо;

Кандидатите могат да изпратят своите документи или като попълнят онлайн формуляр на

интернет страницата на програмата www.ba-bg.org/apply или на ел.поща: katanasova@tsa-bulgaria.org до Камелия Атанасова, Мениджър Проект „Бизнес aлтернативи“.

Финалният срок за подаване на документите е 26-ти август 2016 година, 14:00 ч., като документите ще бъдат разглеждани по реда на получаването им и местата в курса ще бъдат запълвани поетапно от одобрените кандидати.

Таксата за обучителните материали е 375 лева. Фондация „Тръст за социална алтернатива“ ще предостави стипендии за участие на нуждаещи се участници, които трябва да представят изброените по-горе документи, удостоверяващи техния финансов статус.

След първоначалния подбор по документи одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервюта. Кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за точните дати и часове за провеждане на интервюта.