ВАЖНО! ТСА удължава срока за подаване на кандидатури за участие в програмата за обучение на английски език за младежи в неравностойно положение до 26-ти януари 2017 г.

****

19 декември 2016 г., гр. София, ТСА:

Тръст за социална алтернатива (ТСА) набира младежи от групи в неравностойно положение за обучение по английски език

Програмата за обучение по английски език е двугодишен пилотен проект на фондация „Тръст за социална алтернатива“, чиято мисия е да се изравнят образователните и кариерни възможности на хората в неравностойно положение в България, с цел да се повиши тяхната  икономическа независимост и жизнени перспективи. Тя се осъществява с финансовата подкрепа на посолството на САЩ в България и фондация „Америка за България“.

Целта на програмата е през платформата на езиковото обучение да се мотивират младежи в неравностойно положение да продължат своето образование в прогимназиален и гимназиален курс, така че техните шансове за наемане на работа да се увеличат. Обучението по английски език ще помогне на младежите от отдалечени и изолирани общности да натрупат и обогатят своите познания за света, демократичните ценности и култура, както и да формират гражданска активност посредством доброволчески и обществени дейности.

Езиковият курс ще стартира през м. февруари 2017 г. и ще продължи до края на м. декември 2018 г. отделно от осигуреното задължително образование в страната. 200 младежи между 13 и 20 години от цялата страна  ще бъдат разпределени в групи по езикови нива с хорариум от общо 360 учебни часа, като всяка група ще има учител и помощник-учител. За да се предоставят по-гъвкави възможности за достъп до знания и развиване на езикови умения по английски език на по-голям брой младежи от различни населени места, освен традиционната форма на обучение на място ТСА ще използва и онлайн пратформа, включваща виртуална класна стая за провеждане на часовете по английски език.

В допълнение към езиковата подготовка, съществена част от програмата са езиковите лагери и сесиите за личностно развитие и социална ангажираност, по време на които участниците ще изграждат и лидерски умения.

Специално се окуражават момичетата от групи в неравностойно положение да кандидатстват за обучението по английски език.

Срокът за подаване на документи до ТСА е 19 януари 2017 гна адрес kvassileva(at)tsa-bulgaria.org


Какво включва обучението по английски език?

 

 • 360 учебни часа полу-интензивно обучение по английски език за начинаещи и средно-напреднали (езикови нива А1, А2, В1 ) от м. февруари 2017г. до м. декември 2018г. включително.
 • Учебни пособия, нужни за обучението по английски език  според езиковото нивото.
 • Достъп до виртуална класна стая и ресурси за провеждане на езиковото обучение без значение от местонахождението на курсистите.
 • Групово обучение според езиковото ниво през комуникативния метод на обучение.
 • Летен и зимен езиков лагер и сесии за личностно развитие и социална ангажираност.

Обучението по английски език ще се провежда два пъти в седмицата по 2,5 учебни часа по време на учебната година. Точните часове ще се определят според училищните смени и езиковите нива на одобрените кандидати.


Кой може да кандидатства за обучението по английски език?

 

Младежи от цялата страна, които са от групи в неравностойно положение и са на възраст  от 13 до 20 години могат да кандидатстват за обучението по английски език.

Изискванията включват:

 • Достъп до компютър и интернет.
 • Базови умения за работа с компютър и интернет.
 • Висока мотивация и готовност за две-годишно обучение по английски език.
 • Попълнен Формуляр (образец) .


 Процедури

 

 1. Събиране на кандидатури – краен срок: 19 януари 2017 г. , на електронен адрес kvassileva(at)tsa-bulgaria.org
 2. Подбор на кандидатите от комисия към ТСА до 26 януари 2017 г.
 3. Разпределение на кандидатите по групи.
 4. Стартиране на обучението: 9 февруари 2017 г. (начало на втория учебен срок)


 Документи за кандидатстване за обучението по английски

 

 • Формуляр (образец) .
 • Копие от оценки през настоящия учебен срок.
 • Удостоверение за постигнато ниво по английски език, само ако има такова.

Пакетът от документи да се изпрати на kvassileva(at)tsa-bulgaria.org не по-късно от 19 януари 2017 г.

Важно! Поради съображения за защита на електронните пощи от спам, моля забележете, че в посочения по-горе емейл адрес знакът @ е заменен с (at) при публикуване на обявата. При подаване на документите се използва знакът @. Ако след подаване на документите не получите потвърждение за получени документи от екипа на ТСА, моля да се свържете с нас на следните тел:  +359 2 424 6680, или +359 2 424 6685.